Tổng quan

Tổng quan

The Sino-British College (SBC), based in Shanghai, China, is an international university college established as a Joint Venture (JV) by the University of Shanghai for Science and Technology (USST) and nine university members of the Northern Consortium UK (NCUK)- the University of Bradford; University of Huddersfield; University of Leeds; Leeds Beckett University; Liverpool John Moores University; Manchester Metropolitan University; University of Salford; University of Sheffield; and Sheffield Hallam University.SBC offers study options covering the subject areas of Business and Management; Engineering and Computing; and Languages, Education, and Cultures. It also offers approved pathways to 9 universities for students looking to continue their studies.

Các ngành học tại Sino-British College

  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Sino-British College, University of Shanghai Science and Technology

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

¥16,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

¥25,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

¥80,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!