RMIT University in China

Trung Quốc Trung Quốc

100 LƯỢT XEM

Khóa học Kinh doanh Quản lý được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

In conjunction with one of Australia's original tertiary institutions, RMIT University, the Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) offers a range of programs with staff competent in bilingual teaching. Through the SUIBE, RMIT offers programs including Diploma of Commerce, Associate Degree in Business, Bachelor of Business (International Business), and Bachelor of Business (Logistics and Supply Chain Management). SUIBE is the sole institution of higher education for international business in the East China region. Teaching at the institution is carried out by both SUIBE and RMIT teachers in Shanghai.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại RMIT University in China

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

¥53,400

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

¥29,648

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!