Nanjing University

Trung Quốc Trung Quốc

4703 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 144

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập vào năm 1902, Đại học Nam Kinh (Nanjing University) là một trong những trường đại học danh giá và cổ xưa nhất Trung Quốc. Trường Nanjing có khoảng 21 trường chuyên khoa với 59 khoa ngành và khoảng 43,000 sinh viên đang theo học. Các chương trình học Thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh gồm những ngành như Trung Quốc học, Trung Quốc và Văn hóa ASEAN (China and ASEAN Culture Communication), Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và Quản trị Kinh doanh. Khoa ngành trường Nanjing đã đạt được nhiều giải thường trong nhiều năm qua bao gồm giải "Giảng viên nổi bật cấp quốc gia" và "Talents Cultivation"
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Nanjing University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

144

TỔNG ĐIỂM

57.6%

GIẢNG DẠY

50.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

57.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

84.9%

NGHIÊN CỨU

48%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

71.8%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

120

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

151

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

¥53,400

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

¥12,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

¥24,250

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!