Jiangsu University

Trung Quốc Trung Quốc

3901 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học Kinh doanh được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Jiangsu University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

801

TỔNG ĐIỂM

22.2%

GIẢNG DẠY

18.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

37%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

55.5%

NGHIÊN CỨU

10.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

33.1%
Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

401

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

¥53,400

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

¥29,648

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

¥20,910

BẬC CAO HỌC

¥25,710

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!