Tổng quan

Tổng quan

King's University College là một trường đào tạo theo hệ khai phóng ở Ontario, Canada. King’s University College liên kết với St. Peter’s Seminary và University of Western Ontorio. Bạn có thể học các chương trình Nghệ thuật, Khoa học xã hội, Quản lý và Công tác xã hội tại đây. Hiện nay, trường đón nhận sinh viên quốc tế đến từ hơn 35 quốc gia trên thế giới.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Western University (Ontario) King's University College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$12,822

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$8,300

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$37,510

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học