Tổng quan

Tổng quan

Huron University College là một trường đào tạo theo định hướng khai phóng (Liberal Art) tốt nhất của Canada. Được thành lập vào ngày 05 tháng 5 năm 1863, Huron University College cũng chính là ngôi trường sáng lập nên Western University. Với tên gọi ban đầu là Huron College, trường chính thức đổi tên thành Huron University College vào tháng 6 năm 2000. Tại Huron, sinh viên sẽ có cơ hội để tham gia trao đổi, đi thực tập, theo đuổi các hoạt động tình nguyện cũng như các chương trình phát triển kĩ năng lãnh đạo cho sinh viên. Ngoài một số chương trình cử nhân khai phóng, Huron còn có khóa học Thạc sĩ Thần học trong chương trình đào tạo.

Các ngành học tại Western University (Ontario) Huron University College

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Nhân văn Nhân văn
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Western University (Ontario) Huron University College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,729

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$7,634

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$22,820

BẬC CAO HỌC

CAD$11,520

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!