The University of Winnipeg - Professional, Applied and Continuing Education

Canada

4937 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

In a world of constant change, lifelong learning is a means to success. Since 1972, The University of Winnipeg (UWinnipeg) Professional, Applied and Continuing Education (PACE) has been nurturing minds and advancing careers with high quality, dynamic and innovative programs. Are you seeking a progressive education along with an exceptional student experience? The post-degree programs at the University of Winnipeg PACE offer unparalleled advantages with small class sizes and specialized accelerated programs designed to help you advance in approximately one-year.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại The University of Winnipeg - Professional, Applied and Continuing Education

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$9600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$6000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

CAD$18300

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!