University of Waterloo St. Jerome's University

Canada Canada

15 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

St. Jerome’s University được thành lập vào năm 1865 và là đồng sáng lập của đại học Waterloo. Nằm ở trung tâm khu học xá Waterloo, St. Jerome’s University cung cấp nhiều chương trình cử nhân tiếng Anh, Lịch sử, Ngôn ngữ, Tâm lý học, Xã hội học và Triết học. SJU hỗ trợ sinh viên trong các vấn đề học tập, học bổng, hành chính, thư viện, công nghệ thông tin và cả vấn đề nhà ở. Ngoài ra, theo học ở SJU, sinh viên còn có cơ hội tham gia “Beyond Borders”, một chương trình tình nguyện viên quốc tế kéo dài 90 ngày.

Các ngành học tại University of Waterloo St. Jerome's University

  • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Nhân văn Nhân văn
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Waterloo St. Jerome's University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$11,206

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$21,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học