Tổng quan

Tổng quan

Renison University College là trường được sát nhập với đại học Waterloo. Trường có các chương trình Cử nhân Xã hội học và Cử nhân Công tác xã hội. Trường cũng có một chương trình Thạc sĩ công tác xã hội rất nổi tiếng. Ngoài các chương trình này, trường Renison University College còn có các chương trình về ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật. Về vấn đề đời sống sinh viên, trường Renison có mức học phí phải chăng, điều kiện nhà ở trên khu học xá tiện nghi. Các dịch vụ ăn tối, sự kiện văn hóa, các bữa ăn trả trước cùng một cộng đồng sinh viên đa văn hóa cũng làm cho cuộc sống tại khu học xá vô cùng thú vị.

Các ngành học tại University of Waterloo Renison University College

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Luật Luật
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Nhân văn Nhân văn
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Waterloo Renison University College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

CAD$5,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

CAD$23,750

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!