Tổng quan

Tổng quan

Trinity College là một trường cao đẳng nhỏ với lịch sử lâu dài, thuộc trường Đại học Toronto. Mỗi sinh viên được nhận vào Khoa Nghệ thuật và Khoa học của Đại học Toronto cũng sẽ trở thành một thành viên của trường Trinity – một trong bảy trường thành viên đặt tại khu học xá George của Đại học Toronto. Hiện có khoảng 1850 sinh viên đang theo học tại đây. Mỗi năm, gần 400 sinh viên của Trinity College được tham gia các chương trình ngoại khóa, trao đổi khác nhau. Theo học ở đây, bạn sẽ có một cuộc sống sinh viên sôi động và môi trường học tập tuyệt vời.

Các ngành học tại Trinity College in the University of Toronto

  • Chăm sóc cá nhân và Thể dục Chăm sóc cá nhân và Thể dục
  • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Luật Luật
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Nhân văn Nhân văn
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Trinity College in the University of Toronto

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$12,900

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

CAD$5,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$38,460

BẬC CAO HỌC

CAD$8,770

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!