University of Ottawa

Canada Canada

2682 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 141

Khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

University of Ottawa là trường đại học song ngữ (Anh-Pháp) lớn nhất trên thế giới. Nằm ở trung tâm của thủ đô của Canada, Ottawa cung cấp hơn 450 chương trình chất lượng hàng đầu thông qua 10 khoa đào tạo. Hiện nay có hơn 40,000 sinh viên và 5.000 nhân viên đang học tập và làm việc tại trường. Trong khi đó, có hơn 180.000 cựu sinh viên của trường đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới. Đại học Ottawa có trường luật lớn nhất ở Canada và trường kinh tế lớn trong vùng.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Ottawa

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

141

TỔNG ĐIỂM

57.9%

GIẢNG DẠY

41.3%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

77.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

46.5%

NGHIÊN CỨU

42%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

86.2%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

281

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

151

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$13,314

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$8,089

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$31,000

BẬC CAO HỌC

CAD$11,970

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!