Tổng quan

Tổng quan

Saint Paul University được thành lập vào tháng 09 năm 1848 với tên gọi "The College of Bytown". Năm 1861, trường chuyển tên thành "College of Ottawa" và cuối cùng “chịu” tên chính thức là "Saint Paul University" từ năm 1965. Đại học Ottawa và Saint Paul University có nhiều khoa và chia sẻ với nhau một số tiện ích chung. Saint Paul University có các chương trình cấp bằng, chứng chỉ trên nhiều lĩnh vực và chào đón sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới.

Các ngành học tại University of Ottawa Saint Paul University

  • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Luật Luật
  • Nhân văn Nhân văn
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Ottawa Saint Paul University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$9,989

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$7,289

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$12,140

BẬC CAO HỌC

CAD$12,240

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!