Tổng quan

Tổng quan

University of Ontario Institute of Technology hay UOIT nằm ngoài Oshawa, ở Ontario. Sinh viên quốc tế có thể lựa chọn cho mình một chương trình phù hợp trong số 43 chương trình đại học và 27 chương trình sau đại học. UOIT có bảy phân khoa riêng biệt tập trung vào các lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, khoa học, hệ thống năng lượng và nhân văn. Nếu có thành tích học tập tốt, sinh viên có thể xin được học bổng chuyên môn. Môi trường giảng dạy độc đáo, được trang bị công nghệ mới nhằm đảm bảo cho sinh viên các kĩ năng và kiến thức giúp đối mặt với những thách thức của thế giới việc làm sau tốt nghiệp.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Ontario Institute of Technology

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

CAD$19,700

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!