University of New Brunswick

Canada Canada

1672 LƯỢT XEM

Khóa học Luật hình sự được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

University of New Brunswick được thành lập vào năm 1785. UNB có hai cơ sở - cơ sở Fredericton và trường Saint John. Trường sở hữu nhiều chương trình đào tạo với các ngành học như nghệ thuật, luật, kinh doanh, lâm nghiệp, vận động học, điều dưỡng, khoa học và kỹ thuật. UNB có một số Trung tâm nghiên cứu, viện và phòng thí nghiệm chuyên các lĩnh vực nghiên cứu về Năng lượng hạt nhân, Hệ sinh thái sông, Khoa học không gian, Chiến tranh và xung đột... UNB có một cộng đồng sinh viên quốc tế mạnh mẽ từ các nước như Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc và Sri Lanka.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of New Brunswick

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,566

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$7,299

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$7,610

BẬC CAO HỌC

CAD$7,710

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!