University of Guelph

Canada Canada

8448 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học Hóa học được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

University of Guelph nằm ngoài Guelph, ở Ontario. Đại học Guelph luôn được xếp hạng trong số các trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu tại Canada. Trường cung cấp một loạt các chương trình được công nhận, trải dài trên nhiều lĩnh vực Nghệ thuật, Khoa học sinh học, Thực phẩm, Nông nghiệp & Môi trường, Kinh doanh & Kinh tế, Vật lý và Khoa học Kỹ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn và thú y. Có nhiều sinh viên nước ngoài đang học tại đây, và trường cũng là thành viên tham gia “Khoa học không biên giới”.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Guelph

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

33.5%

GIẢNG DẠY

25.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

55.2%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

49.8%

NGHIÊN CỨU

28.7%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

48.8%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

581

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2018
Nguồn: ARWU

301

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

CAD$5,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$25,540

BẬC CAO HỌC

CAD$7,720

HỌC NGHỀ

CAD$6590

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!