University of Calgary

Canada

14242 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Tổng quan

Tổng quan

University of Calgary được thành lập vào năm 1966. Trường hiện có hơn 31.000 sinh viên đang theo học trên tổng 200 chương trình, được giảng dạy khắp 14 khoa. Có hơn 85 trung tâm nghiên cứu và các tổ chức thành viên trực thuộc Đại học Calgary. Các nghiên cứu sinh hiện đang tham gia vào các chương trình nghiên cứu về sức khỏe não bộ, các giải pháp kỹ thuật trong y học, năng lượng bền vững và công nghệ trái đất và không gian. Trường có một mạng lưới cựu sinh viên rộng lớn với 157.500 cựu sinh viên thành công hiện đang sống tại hơn 152 quốc gia trên thế giới.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Calgary

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
Nguồn: THE

201

TỔNG ĐIỂM

48.3%

GIẢNG DẠY

34.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

73.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

53.5%

NGHIÊN CỨU

35.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

77.2%
Bảng xếp hạng QS 2017/2018
Nguồn: QS

217

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2017
Nguồn: ARWU

151

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$3,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$8,996

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$19,562

BẬC CAO HỌC

CAD$12,695

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!