COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Tìm hiểu thêm thông tin tại trang web của trường.

St. Lawrence College

Canada Canada

714 LƯỢT XEM

Khóa học Kiểm soát chất lượng được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại St. Lawrence College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$10,908

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$7,308

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$19,650

BẬC CAO HỌC

CAD$19,300

HỌC NGHỀ

CAD$15250

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!