COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

Seneca College

Canada Canada

577 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Seneca College is an educational provider based out of multiple campuses in Canada. It offers study options in the areas of aviation; business; creative arts, animation & design; education, community & social services; engineering technology; fashion; health & wellness; hospitality & tourism; information technology; media & communications; law, administration & public safety; science; and more. Seneca provides enriching learning opportunities — both inside and outside of the classroom. Some of its academic programs include field placements that help students gain essential experience for work.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Seneca College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$10,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$9,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$18,380

BẬC CAO HỌC

CAD$16,250

HỌC NGHỀ

CAD$16,030

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!