Saskatchewan Polytechnic

Canada Canada

4888 LƯỢT XEM

Khóa học Thiết Kế Công Trình được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

A proud member of Polytechnics Canada, Saskatchewan Polytechnics is a research-intensive post-secondary higher education institution in Canada. Organized into four campuses – Moose Jaw, Regina, Prince Albert and Saskatoon – Sask Polytech is home to over 28,000 students and offers more than 150 certificate, diploma and degree programs through its 10 schools. Students at Sask Polytech are prepared to face the global workplace. They receive one-to-one attention from teachers, and become part of a vast international network. The graduates of Saskatchewan have promising career prospects with 92% of them in employment within one year of their graduation. They are also well recognized in the industry, with 95% of employers willing to hire a Sask Polytechnic grad again.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Saskatchewan Polytechnic

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$15,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

CAD$5,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$15,620

BẬC CAO HỌC

CAD$18,530

HỌC NGHỀ

CAD$16950

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!