Royal Roads University - International Study Center (StudyGroup)

Canada Canada

5 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Established in 1995, Royal Roads University is a publicly funded university of applied research. International students at Royal Roads can opt to enrol in a career-advancing course, choose to hone their skills with a certificate or diploma or earn an undergraduate or graduate degree. The university’s Global Learning and Language Centre offers programs that are designed to help students improve their English language and critical thinking skills. Students need to complete an English language proficiency program before they can begin their degree. Students at Royal Roads University have a range of extracurricular activity options to participate in, such as joining a club, attending student events, taking on a leadership role or volunteering. The university’s 565-acre campus with many walking trails also allows students to get closer to nature and savour great views of the Olympic Mountains and plenty of fresh air.

Các ngành học tại Royal Roads University - International Study Center (StudyGroup)

  • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Royal Roads University - International Study Center (StudyGroup)

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

CAD$5,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$22,590

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học