Coast Mountain College

Canada Canada

106 LƯỢT XEM

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Coast Mountain College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$13,400

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$6,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$12,590

BẬC CAO HỌC

CAD$11,890

HỌC NGHỀ

CAD$13,710

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học