Niagara College

Canada Canada

4339 LƯỢT XEM

Khóa học Điện ảnh và Truyền hình được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Niagara College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$9,340

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$4,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$16,150

BẬC CAO HỌC

CAD$14,550

HỌC NGHỀ

CAD$13950

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!