COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Tìm hiểu thêm thông tin tại trang web của trường.

Humber College

Canada Canada

17185 LƯỢT XEM

Khóa học Giáo dục và Đào tạo được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Humber College Institute of Technology and Advanced Learning popularly known as Humber College is a leading polytechnic community college based in Toronto, Ontario. Humber College offers bachelor’s degrees, diplomas, and postgraduate certificates in more than 180 programmes. The college was established in 1967 and has eight academic schools that offers programs in a variety of disciplines such as business, media, applied tech, health services and hospitality. Humber College welcomes 6000 international students from over 130+ countries from around the world.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Humber College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,650

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$6,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$16,470

BẬC CAO HỌC

CAD$18,180

HỌC NGHỀ

CAD$15370

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!