COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

Humber College

Canada Canada

1412 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Humber College Institute of Technology and Advanced Learning popularly known as Humber College is a leading polytechnic community college based in Toronto, Ontario. Humber College offers bachelor’s degrees, diplomas, and postgraduate certificates in more than 180 programmes. The college was established in 1967 and has eight academic schools that offers programs in a variety of disciplines such as business, media, applied tech, health services and hospitality. Humber College welcomes 6000 international students from over 130+ countries from around the world.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Humber College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,650

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$6,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$17,500

BẬC CAO HỌC

CAD$17,680

HỌC NGHỀ

CAD$15,260

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!