Grenfell Campus, Memorial University of Newfoundland

Canada Canada

12 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Grenfell là cả một khu học xá của đại học Memorial University of Newfoundland, cũng là trường đại học lớn nhất ở Đại Tây Dương Canada và một trong năm trường có chương trình đào tạo toàn diện nhất quốc gia này. Các lĩnh vực chính của trường bao gồm nghệ thuật; Mỹ thuật; Khoa học; Khoa Học Xã Hội; Môi trường học; Lịch sử học; Tâm lý học; Nghiên cứu Du lịch; Kinh doanh; và Kỹ thuật.

Các ngành học tại Grenfell Campus

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Nhân văn Nhân văn
  • Nông nghiệp và Thú y Nông nghiệp và Thú y
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Grenfell Campus, Memorial University of Newfoundland

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$20,795

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$3,664

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$11,460

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học