Grenfell Campus, Memorial University of Newfoundland

Canada

3672 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Grenfell là cả một khu học xá của đại học Memorial University of Newfoundland, cũng là trường đại học lớn nhất ở Đại Tây Dương Canada và một trong năm trường có chương trình đào tạo toàn diện nhất quốc gia này. Các lĩnh vực chính của trường bao gồm nghệ thuật; Mỹ thuật; Khoa học; Khoa Học Xã Hội; Môi trường học; Lịch sử học; Tâm lý học; Nghiên cứu Du lịch; Kinh doanh; và Kỹ thuật.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Grenfell Campus, Memorial University of Newfoundland

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$6,422

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$3,422

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$8,800

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!