COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

Capilano University

Canada Canada

560 LƯỢT XEM

Khóa học Bán lẻ được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Capilano University (Capilano U) là một trường đại học công lập với nhiều chương trình học tập trung, đặt tại North Vancouver, British Columbia, Canada. Các chương trình dạy tại Capilano U bao gồm các ngành thuộc lĩnh vực Nghệ thuật; Khoa học; Kinh doanh; Nghiên cứu chuyên nghiệp; Mỹ thuật; Mỹ thuật ứng dụng; Giáo dục; Phát triển y tế; và Nghiên cứu toàn cầu. Trường hiện có 7.800 sinh viên, trong đó 760 sinh viên quốc tế đến từ 57 quốc gia khác nhau.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Capilano University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$9,212

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$19,000

BẬC CAO HỌC

CAD$33,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!