Campion College

Canada Canada

42 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Campion College thuộc University of Regina ở Canada cung cấp cho sinh viên một chương trình cử nhân theo hướng giáo dục khai phóng. Tuy tập trung vào hệ khai phóng, trường cao đẳng Campion cũng cung cấp các khóa học trong lĩnh vực Thiên văn học, Nghiên cứu công giáo, Kinh điển, Tiếng Anh, Nghiên cứu điện ảnh, Lịch sử, Nhân văn, Nghiên cứu, Triết học, Khoa học chính trị, Tâm lý học, Tôn giáo học và Nghiên cứu kịch nghệ.

Các ngành học tại Campion College

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Luật Luật
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Nhân văn Nhân văn
  • Nông nghiệp và Thú y Nông nghiệp và Thú y
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Campion College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

CAD$5,250

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học