Universite Catholique de Louvain UCL

Bỉ Bỉ

119 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 170

Tổng quan

Tổng quan

Universite Catholique de Louvain (Universite Catholique de Louvain - UCL) là một trường đại học có trụ sở tại Bỉ. UCL có chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh ở bậc Sau đại học thuộc các ngành như Kinh tế, Kinh tế lượng, Quản lý, Kỹ sư doanh nghiệp, Kỹ sư điện, Kỹ sư điện hóa, Kỹ sư vật lý, Kỹ sư máy tính, Khoa học máy tính, Công nghệ nano, Kỹ sư năng lượng hạt nhân và Ngôn ngữ học. Trường đại học này hiện đang đào tạo nhiều sinh viên quốc tế đến từ 120 quốc gia trên thế giới.

Các ngành học tại Universite Catholique de Louvain UCL

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Universite Catholique de Louvain UCL

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2023
Nguồn: THE

170

Bảng xếp hạng QS 2024
Nguồn: QS

180

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2022
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€9,500

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€3,540

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học