University of Vienna

Áo Áo

226 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 124

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Vienna, thành lập năm 1365, là trường đại học thuộc Vienna, Áo. Trường có nhiều chương trình học bằng tiếng Anh thuộc các lĩnh vực Khoa học Truyền thông, Khoa học Môi trường, Kinh tế, Thực vật học, Sinh thái học và Hệ thống Sinh thái; và Sinh học Vi Phân tử. Trường có quan hệ hợp tác với hơn 70 trường đại học.

Các ngành học tại University of Vienna

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Nhân văn Nhân văn
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Vienna

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2023
Nguồn: THE

124

Bảng xếp hạng QS 2024
Nguồn: QS

130

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2022
Nguồn: ARWU

151

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Austria

€11,100

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€3,840

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€1,490

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học