Westminster College

Úc Úc

11 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường cao đẳng Westminster là một tổ chức đào tạo có đăng ký cung cấp các khóa học được quốc gia và quốc tế công nhận. Trường được đặt tại Sydney, Australia. Trường cấp văn bằng về kế toán, quản lý kinh doanh và chứng chỉ về chế biến thực phẩm (làm bánh bán lẻ). Trường có sự linh hoạt để giúp sinh viên học nhanh chóng bằng cách cho phép đăng ký giờ học nhiều hơn so với yêu cầu mỗi tuần hoặc bằng cách thực hiện nghiên cứu bên ngoài trường và nộp các bản đánh giá khi đã hoàn thành.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Westminster College

  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Westminster College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$9,350

HỌC NGHỀ

A$8,930

CRICOS

Mã trường 02766D

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học