TAFE Western Australia

Úc

4778 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

TAFE Western Australia offers a wide range of career-oriented courses and university pathways for international students in beautiful and welcoming Western Australia. At TAFE Western Australia, students can study Certificate/Diploma courses that prepare them for work on course completion. Or they can pursue an Advanced Diploma/Higher Education Diploma/Associate Degree in a variety of subjects including art, design, multimedia, business, management, hospitality, and aviation and gain entry into university. TAFE WA also offers English courses for students looking to improve their English skills for career enhancement, as well as further study.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại TAFE Western Australia

Đời sống sinh viên qua các con số

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$14570

HỌC NGHỀ

A$13180

CRICOS

Mã trường 00020G

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!