Australian College of Christian Studies

Úc Úc

19 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Tabor College NSW is a Christian education centre offering government accredited courses at tertiary level. Tabor College began in 1979 in Adelaide, South Australia. In 1992, campuses were opened in both Sydney and Perth. The College offers certificates, diplomas, associates, and bachelors degrees in christian studies, ministry and children's ministry, theology, christian counselling, youth development, and training and assessment. The New South Wales campus is located in the heart of Sydney’s southern suburbs.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Australian College of Christian Studies

  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Nhân văn Nhân văn
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Australian College of Christian Studies

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

1 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$30,000

BẬC CAO HỌC

A$28,000

CRICOS

Mã trường 03375M

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học