Sunraysia Institute of TAFE

Úc Úc

192 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Sunraysia Institute of TAFE is an education provider based in the far north-west corner of Victoria and is the largest government funded training provider in the region. Sunraysia Institute of TAFE offers study options covering subject areas including Business Services; Finance; Information Technology; Hospitality; Graphic Design; Events & Tourism; and Food Processing. The Institute is home to international students from 16 countries.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Sunraysia Institute of TAFE

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$20,290

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

A$10,140

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$7,000

HỌC NGHỀ

A$11,330

CRICOS

Mã trường 01985A

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học