St James College

Úc Úc

17 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

St. James College, formerly known as St. James Practical School for Boys was established in Brisbane in the year 1868 and is the oldest catholic school for boys in Queensland. It was renamed as St. James College in 2001 and now is a Co-Educational School with a holistic school environment. The School offers Secondary High School level with opportunities in Academic, Sporting, Cultural, Spiritual, Citizenship, Leadership and Vocational educational experiences. St. James College has an enrolment of around 500 students.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại St James College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

HỌC NGHỀ

A$23,010

CRICOS

Mã trường 00715J

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học