Queens College of Vocational Education

Úc Úc

4 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The Queensland Institute of Commerce and Technology is a private institute in Australia. Founded in 2002, the Institute offers programs in Business / Business Administration, Information Technology, Computer Courses, Aged Care, Home and Community Care & Massage Therapy, Vocational English Courses, Training & Assessment (TAA), Apprenticeship, Traineeships & Vocational Placements, and TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages). It also offers free training programs in Information Technology, Aged Care, Home and Community Care, Training and Assessment under the Productivity Places Program. It is located at Algester, Queensland.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Queens College of Vocational Education

  • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
  • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Queens College of Vocational Education

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$10,000

BẬC CAO HỌC

A$16,000

HỌC NGHỀ

A$12,030

CRICOS

Mã trường 02403J

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học