Presbyterian Ladies' College

Úc Úc

3 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Presbyterian Ladies College (PLC) has been a renowned leader in girls' education since 1875.PLC nurtures girls within a Christian environment and encourages them to develop a respect and concern for others, to learn leadership skills and self-discipline and to have an informed understanding of other cultures. The understanding that we exist in an increasingly global context is reflected in PLC’s curriculum. PLC offers the International Baccalaureate and a broader curriculum strives to embed global competencies to ensure that students are ready to work, serve and lead. An international-mindedness underpins all aspects of a PLC education. PLC comprises a diverse community of more than 50 cultural backgrounds, which is a microcosm of Australia’s inclusive and tolerant multicultural society. Most PLC students speak at least one language other than English, with many fluent in two or three languages.
 

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Presbyterian Ladies' College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

HỌC NGHỀ

A$40,060

CRICOS

Mã trường 00447B

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học