Malyon College

Úc Úc

4 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

A tertiary theological training college, Malyon College been training Christian leaders for over a hundred years and is committed to raising a generation of influential Christians who have a strong biblical base, skills in leadership and ministry, and a heart for God. Full-time and part-time study options exist through lectures and distance modes. The Australian College of Theology (ACTh), a well respected Australian evangelical institution with 20 teaching colleges, accredits all of Malyon’s qualifications. The College has an evangelical theology, which means that in its teaching it regards the Bible as the authority for faith and practice.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Malyon College

  • Nhân văn Nhân văn
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Malyon College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

CRICOS

Mã trường 02650E

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học