Matters In Gray

Úc Úc

5 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Matters In Gray is a private registered training organisation, offering industry training for hairdressing, retail and business in Brisbane and throughout Queensland. It has now moved into its 15th year as one of Brisbane’s private registered training organisation’s (RTO). The training college began as a hairdressing school in Brisbane before extending its hairdressing training courses to the entire state of Queensland. The organisation now has a presence in the retail and business training fields as well.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Matters In Gray

  • Chăm sóc cá nhân và Thể dục Chăm sóc cá nhân và Thể dục
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Matters In Gray

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

CRICOS

Mã trường 02424D

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học