Tổng quan

Tổng quan

Kaplan Professional là nhà cung cấp giáo dục chuyên nghiệp & đào tạo trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, thuế, kế toán, bất động sản ở Úc. Căn cứ vào cơ chế tiêu chuẩn Australia, các khóa học được chứng nhận như đào tạo đại học, chứng chỉ dạy nghề.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Kaplan Online Higher Education (KOHE)

  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Kaplan Online Higher Education (KOHE)

Đời sống sinh viên qua các con số

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

A$6,810

CRICOS

Mã trường 03102C

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!