International Institute of Business & Information Technology (IIBIT)

Úc Úc

185 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

International Institute of Business and Information Technology (IIBIT) is located in the heart of Sydney and Adelaide in Australia. It is a privately owned institution whose primary aim is to provide knowledge and skills, both for current IT professionals and others who would like to become IT professionals. It offers IT, Business, Accounting and Hospitality Courses. IIBIT provides vocational education, training courses and tertiary education courses leading to University degrees. The University degrees are awarded in collaboration with University of Ballarat.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại International Institute of Business & Information Technology (IIBIT)

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$21,680

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$17,210

BẬC CAO HỌC

A$27,620

HỌC NGHỀ

A$10,600

CRICOS

Mã trường 01917B

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học