Institute of Health & Nursing Australia

Úc Úc

172 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Institute of Health & Nursing Australia (IHNA) is a pathway provider that provides a route for students to pursue university-level education within the healthcare industry. IHNA is committed to providing education and training programs that go beyond just preparing students for jobs in the healthcare industry. Courses on offer span a range of areas within nursing, health and community services. The institute stays at the forefront of the latest developments and emerging trends in healthcare to ensure that its training programs remain relevant and meet the needs of the students. IHNA collaborates with its industry partners to provide students with professional and internationally recognised courses that are relevant and practical. All of IHNA’s courses incorporate blended learning so students can make the most of online and in-person experiences on campus.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Institute of Health & Nursing Australia

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$21,041

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

A$10,140

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

HỌC NGHỀ

A$9,570

CRICOS

Mã trường 03386G

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học