Holistic Education College

Úc Úc

8 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Holistic Education College has been a leader for 18 years, in the quality delivery of Certificate IV in Massage and Diploma in Remedial Massage in Brisbane, Sydney, Byron Bay, Mackay & the North Queensland regions. The College prides itself on the excellent learning outcomes achieved by its graduates, through needs' targeted training delivery. Holistic Education College is located in the vibrant and cosmopolitan area of Fortitude Valley and New Farm, with close proximity to train and bus services, accessing the College is easy. Parks, restaurants, cafes, movie theatre and the beautiful Brisbane River are conveniently located within walking distance.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Holistic Education College

  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Holistic Education College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,720

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

A$11,440

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

HỌC NGHỀ

A$12,990

CRICOS

Mã trường 03193F

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học