Tổng quan

Tổng quan

Công ty Ngôn ngữ Anh (ELC) là một trường dạy tiếng Anh ở Ôxtrâylia. Cơ sở tổ chức các chương trình tiếng Anh (Tiếng Anh cơ sở, Luyên thi Cambridge và Tiếng Anh học thuật); và chương trình Tiếng Anh dành cho giáo viên. Công ty Ngôn ngữ Anh cũng tổ chức các chương trình học tập và làm việc cho những người đi công tác và những người có visa sinh viên. Chương trình việc làm bao gồm các Công ty Du lịch và Việc làm, Chương trình Hỗ trợ Việc làm sinh viên (SWAP) và Thực tập. Trường nằm tại trung tâm Sydney, New South Wales.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Điểm nổi bật tại English Language Company Australia

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

CRICOS

Mã trường 02551G

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!