Ella Bache College

Úc Úc

9 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường Cao đẳng Da và Liệu pháp thẩm mỹ Ella Baché là một cơ sở tư nhân tổ chức các chương trình về ngành chăm sóc da và liệu pháp thẩm mỹ. Trường đã và đang tổ chức các khóa học kể từ năm 1963. Trường Cao đẳng Da và Liệu pháp Thẩm mỹ Ella Baché tổ chức một chương trình cấp bằng chính quy ngành Liệu pháp thẩm mỹ, chương trình cấp bằng phi chính quy ngành Liệu pháp thẩm mỹ, chương trình cấp chứng chỉ IV ngành Liệu pháp thẩm mỹ, và chương trình cấp chứng chỉ III ngành Dịch vụ Thẩm mỹ. Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức các khóa học ngắn hạn và các chương trình giáo dục từ xa. Trường nằm tại Sydney, New South Wales.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Ella Bache College

  • Chăm sóc cá nhân và Thể dục Chăm sóc cá nhân và Thể dục
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Ella Bache College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

HỌC NGHỀ

A$17,500

CRICOS

Mã trường 01474B

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học