DP Training

Úc Úc

4 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

DP Training & Consultancy works with industry to develop a range of quality adult vocational education and training programs to meet the needs of their current workforce.

Whether you are seeking professional development workshops or competency based training, DP Training & Consultancy can deliver the training required to meet industry standards and support your career pathway.

All accredited courses listed on our scope of registration are Nationally Recognised and comply with the Australian Quality Training Framework, State and Federal regulatory body requirements.

In order to meet the current industry demands they have identified the need to offer flexible delivery options for all students. They are aware that in today’s world many adult participants juggle the daily demands of family, work, study and social commitments. DP Training has developed flexible learning programs that match all student individual circumstances.

 

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại DP Training

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$15,100

HỌC NGHỀ

A$9,970

CRICOS

Mã trường 04071H

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học