College of Natural Beauty

Úc Úc

2 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

College of Natural Beauty is a private beauty training organization that was established in the year 1992. It has campuses in 2 locations viz. Brisbane and Gold Coast. The College offers a range of courses, some of which are certificate in makeup services, certificate in nail technology, certificate in beauty services, certificate in beauty therapy and diploma in beauty therapy. Some of the other areas in which training is provided are aesthetic aromatherapy, body massage, stone massage therapy and spa treatments.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Điểm nổi bật tại College of Natural Beauty

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

CRICOS

Mã trường 00231G

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học