Christ Church Grammar School

Úc Úc

5 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Established in 1910, Christ Church Grammar School is an Anglican day and boarding school for boys in Perth, Western Australia, offering classes at levels ranging from pre-kindergarten to Year 12. Boarders at Christ Church arrive from different countries around the world and diverse cultures and the boys live on the Claremont campus as part of the Walters Residential Community where they are fully supervised and provided with tutoring support on a daily basis. Christ Church Grammar School has a distinguished tradition of educating boys, who come from all around the world, for whom English is an Additional Language or Dialect (EAL/D). The school has exceptional teaching faculty who strive to deliver an outstanding program that leads to a balanced education. Christ Church Grammar School is also distinguished by an involved community.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Christ Church Grammar School

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

HỌC NGHỀ

A$42,970

CRICOS

Mã trường 00433G

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học