Carnegie Mellon University

Úc

219 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Carnegie Mellon là trường đại học quốc tế đầu tiên tại Australia. Học viện được thành lập khi trường Heinz và trung tâm công nghệ giải trí (ETC) bắt đầu hoạt động ở Adelaide năm 2006. Trường Heinz cấp 2 bằng thạc sỹ - thạc sỹ khoa học về chính sách công & quản lý, thạc sỹ khoa học về công nghệ thông tin. Trung tâm công nghệ giải trí của Carnegie Mellon cấp bằng thác sỹ về công nghệ giải trí
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Carnegie Mellon University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

19 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$19,830

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

A$14,560

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

A$77,370

CRICOS

Mã trường 02696B

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!