Australian National College of Beauty

Úc Úc

222 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường Cao đẳng Thẩm mỹ Quốc gia Ôxtrâylia là một cơ sở tư nhân ở Ôxtrâylia tổ chức các khóa học về Thẩm mỹ. Trường tổ chức các chương trình cấp chứng chỉ và bằng về Thẩm mỹ, Dịch vụ thẩm mỹ, Công nghệ móng, Dịch vụ mỹ phẩm bán lẻ và Dịch vụ trang điểm. Trường Cao đẳng Thẩm mỹ Quốc gia Ôxtrâylia là một bộ phận của Công ty TNHH Quản lý trực tiếp, một cơ sở đào tạo Ôxtrâylia. Trường nằm trong Thung lũng Fortitude, Brisbane, Queensland.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Australian National College of Beauty

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$21,041

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

A$10,140

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$29,310

HỌC NGHỀ

A$30,340

CRICOS

Mã trường 03389E

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học