Australian Institute of Business

Úc Úc

112 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Học viện Quản trị Kinh doanh Ôxtrâylia là một phần của Tập đoàn Học tập Gibaran (GLG). GLG là một công ty giáo dục đại học tư nhân tại Ôxtrâylia, chuyên về phát trển quản lý và tổ chức giáo dục kinh doanh, bao gồm các chương trình đại học, sau đại học và nghiên cứu. Học viện Quản trị Kinh doanh Ôxtrâylia tổ chức các chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và Cử nhân Quản trị Kinh doanh. Học viện nằm tại Adelaide.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Australian Institute of Business

  • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Australian Institute of Business

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

73 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG

0.21% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

CRICOS

Mã trường 01523J

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học